Trykktesting

Vi utfører trykktesting av både nye og gamle bygg.

En trykktest viser hvor lufttett et bygg er.
En lufttett bolig er viktig med tanke på inneklima, energikostnad og fare for fuktskader i konstruksjonen.

Vi trykktester ved å lage undertrykk i boligen, og måler luftvekslinger pr time.
Deretter får dere en rapport av målingen.

Alle nybygg etter 2012 skal ha en slik test utført av en ekstern kontrollør.

Vi har sentralgodkjenning for kontroll av lufttetthet i nye boliger i tiltaksklasse 1